Bezoek van buitenlandse archeologen

Artikelindex

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Van 5 t/m 19 maart bezochten 2 archeologen van de States en een groep archeologische duikers (Mergor in Mosam) uit Nederland Curaçao om te werken aan het wrak van de Mediator. Een van de mensen uit de States is de professionele archeoloog onder wiens leiding alle acheologische activiteiten op het wrak plaatsvinden. Hij schreef een eerste opzet van een plan voor de activiteiten, die tijdens dit bezoek konden worden gedaan. Het plan moest worden bijgesteld, omdat het niet mogelijk bleek om op alle dagen te duiken op het wrak vanwege de aanwezigheid van cruiseschepen in de haven.

 Een stukje uit dit plan:
Voorgesteld wordt om tests uit te voeren aan de achterkant van het schip. De achterkant is niet gelokaliseerd onder de geweldige hoeveelheid puin en zand, die het achterste deel van het wrak bedekt. Uit eerder gedaan werk op deze plek is af te leiden dat de buitenwand van het wrak behoorlijk is vervormd. Er zijn duidelijke verschillen vastgesteld in de hoek van het dek rond het midden van het schip vergeleken met de boeg. Hoewel een groot deel van de bakboordzijde is bedekt met puin en zand, lijkt het erop dat grote delen van de buitenwand aan bakboordzijde over het schip hangen, wat erop wijst dat dit deel van het wrak ofwel ineengedrukt is ofwel op zijn kant ligt.  

Door de exacte locatie van de achterkant van het schip vast te stellen, kunnen we duidelijkheid krijgen of het achterste deel van het wrak intact is en in welke mate het is gedraaid ten opzichte van de rest van het wrak. Deze informatie is van groot belang voor de bepaling van de stabiliteit van de scheepshuid ingeval het verwijderen van extra puin wordt overwogen achter de machinekamer. Als de scheepshuid gedraaid of ineengedrukt is, ofwel vanwege het terechtkomen op de harde bodem van de haven aan het einde van de 19de eeuw, ofwel vanwege de toenemende druk van het puin afkomstig van de helling naar de kadewand, kan de scheepshuid zodanig onstabiel zijn dat verdere verwijdering van puin meer schade kan veroorzaken en een risico kan inhouden voor de duikers. De nu voorgestelde werkzaamheden aan de achterkant kunnen met een stofzuiger, een dreg of een mechanische sonde (peilstok) worden uitgevoerd, of met een combinatie van deze technieken.

Er is besloten om een aantal testgaten te maken met de stofzuiger in het gebied van de achterkant van het schip. Ik heb foto's gemaakt van dat gebied voordat de werkzaamheden begonnen en na afloop van het werk. Helaas is in geen van de gaten een deel van het schip blootgelegd.

De foto genomen vóór de werkzaamheden:
Panorama before 20090307 gray
De cijfers geven de gebieden aan waar de gaten zijn gemaakt. Omdat het vooraf niet helemaal duidelijk was, waar exact de gaten gegraven zouden worden, heb ik de locatie van het eerste gat gemist. De zwarte streep aan de rechterkant van de foto is de lijn, die loodrecht staat op de lijn over de as van het schip, en die de veronderstelde locatie van het achterschip aangeeft.

Hieronder ongeveer hetzelfde gebied na uitvoering van de werkzaamheden
Panorama after 20090322
De betekenis van de cijfers en de lijn zijn hetzelfde als in de eerste foto. Bij elk van de cijfers is een van de gegraven gaten te zien. Twee van deze gaten liggen binnen het schip en het derde gat ligt achter het zichtbare einde van het schip. Elk van de gaten was 1 meter diep, maar er werd geen dek aangetroffen tot op die diepte, dus het graven heeft niet tot een conclusie geleid.

Hieronder hetzelfde gebied maar nu gezien horizontaal vanaf het punt waar de lijn over de as van het schip de dwarslijn aan de achterkant kruist:
Panorama from end baseline
De zwarte lijn is weer de locatie van de dwarslijn en de cijfers geven de locatie van de gaten aan.


De groep Nederlandse duikers heeft ook de binnekant van de scheepshuid aan bakboordzijde blootgelegd in deze periode. Dat is te zien op de volgende foto's:
Mediator 20090322 011
Mediator 20090322 015
De witte streep laat zien dat de verstevigingsbalken aan de binnenkant van de scheepshuid onder en boven het dek onder dezelfde hoek lopen.


Een andere activiteit van deze groep duikers is het verwijderen van puin aan de stuurboordzijde van het schip in de buurt van de achterkant om zo een indruk te krijgen van het verloop en de staat van het schip.
De volgende foto is een panorama opname van een groot gedeelte aan stuurboordzijde, waar een deel van het puin is verwijderd.
Panorama starboardside
Zo te zien zijn hier twee nivo's op het wrak. De twee lijnen geven de twee nivo's aan. De onderse lijn geeft een nivo aan dat links en rechts te zien is, terwijl het tussenliggende stuk nog overdekt is met puin, De bovenste lijn geeft een tweede nivo aan waar een deel van de buitenwand is te zien of een deel van de meer naar binnen liggende structuur van het schip
De volgende foto toone een close-up van het gebied bij 1.
Panorama starboardside closer
De volgende opname is het gebied bij 2
Panorama starboardside more forward


Tot slot heeft de Nederlandse groep ook nog een aanvang gemaakt met het opmeten van het schip. Deze duikers hebben een computer programma ontwikkeld dat meetfouten elimineert door de informatie van een aantal driehoeksmetingen te combineren. Ze zijn gestart aan de boegzijde van het schip door daar een aantal basispunten te bevestigen. Een van deze punten is zichtbaar op de volgende foto:
Mediator 20090322 023
Het werk is niet afgerond en zij hebben het programma en de benodigde kennis overgedragen aan Stimana, zodat wij dit werk kunnen voortzetten. Het zal ons in staat stellen om wijzigingen in de structuur van het schip te ontdekken en het zal een nauwkeurige tekening van het wrak opleveren.

Er is veel bereikt in deze periode. De werkzaamheden zullen worden voortgezet door de vrijwilligers van Stimana in de weekeinden.


 Om de bezoekers te verwelkomen werd er een receptie gehouden door Stimana aan boord van De Boot, een gerestaureerde schoener, die ligt afgemeerd aan de parkeerplaats bij het Waaigat.


 Gedurende hun verblijf op het eiland hebben de leden van Mergor in Mosam een bezoek gebracht aan het kleine archeologische museum bij Landhuis Daniel. Dat museum is ingericht door Trunkdivers met artefacten gevonden op diverse archeologische duikstekken.


 Onderdeel van het werk was het opmeten van het wrak middels driehoeksmetingen.