Dreigende aanpassing EOP bij Jan Thiel

jan_thiel_20080720_022_kleinEen projectontwikkelaar heeft de intentie een groot gebied toeristisch te ontwikkelen in het natuurgebied tussen Jan Thiel baai en de ingang van de lagune van Jan Thiel. Het grootste deel van het beoogde gebied heeft in het Eilandelijk Ontwikkelings Plan (EOP) een bestemming, die toeristische ontwikkeling toestaat. Dus in principe is er niets mis met het plan om dit gebied toeristisch te ontwikkelen. Maar de strook langs de kust en de lagune hebben in dat EOP de bestemming conserveringsgebied (= moet behouden blijven als natuurgebied). De ontwikkelaar zet de overheid nu onder druk om ook die gebieden toe te voegen aan zijn beoogd ontwikkelingsterrein of anders gaat zijn investering niet door.

Amigu di Tera (Vrienden van de aarde) is een aktie gestart om het publiek bewust te maken van deze door de ontwikkelaar beoogde aanpassing van het EOP. Tegenstanders van deze aanpassing is gevraagd om een bezwaarschrift in te dienen bij de overheid (en de duiksmurf heeft dat uiteraard ook gedaan), via een website is het mogelijk om te laten blijken dat je het met de aanpassing niet eens bent en op zondag 20 juli heeft Amigu de Tera in samenwerking met de buurtorganisatie van het naburige Marie Pampoen een wandeling door het bedreigde gebied georganiseerd.

De opkomst voor die wandeling was groot (500 - 600 personen), waarbij het fijn was om een goede doorsnede van de bevolking van Curacao te zien. Blank en zwart, jong en oud waren in grote getalen opgekomen om deel te nemen.

jan_thiel_20080720_002_kleinTijdens de ruim 2 uren durende wandeling onder leiding van gidsen werd uitleg gegeven welke delen de ontwikkelaar graag toegevoegd ziet aan "zijn gebied". Dat blijken juist die stroken te zijn, die in het EOP beoogd zijn als bufferzones tussen de gebieden met toeristische ontwikkeling en de kwetsbare kuststrook inclusief het kostbare rif onder water, en de kwetsbare lagune. Voor de ontwikkelaar uiteraard interessant, omdat hij op die manier een directe toegang krijgt tot de kust, die hij kan ontwikkelen tot een zandstrand. Dat daarbij een uniek rif verloren gaat is blijkbaar minder relevant.

Hopelijk leidt het grote aantal bezwaarschriften (ca 400) en het zeer grote aantal intekeningen op de website, waar protest aangetekend kon worden, tot bezinning bij de overheid. Dezelfde overheid, die het gebied eerder bij de vaststelling van het Eilandelijk Ontwikkelings Plan heeft aangewezen als te behouden natuurgebied.