Sterke stroming nekt duikers

Dit artikel stond op woensdag 5 augustus in het lokale avondblad de Amigoe:

marichi_stroming_20090804

Zoals mijn vaste lezers weten, waarschuw ik in ieder artikel dat gaat over het duiken bij Tarpon City om dit niet te doen zonder toestemming van de haven autoriteiten en zonder deskundige begeleiding. De toestemming van de havenautoriteiten was in dit geval niet nodig, om dat er gedoken werd vanaf de parkeerplaats Marichi, maar het risico blijft hetzelfde. Je bent dicht in de buurt van de haveningang en daar staat vaak een sterke stroming. Duiken in de richting van de haveningang is vanaf die parkeerplaats alleen mogelijk als de stroming naar het Oosten staat, wat meestal niet het geval is. Staat de stroming in de gebruikelijke richting op deze plaats, dan is het bijna onmogelijk om terug te komen op je vertrekpunt. Ook kun je niet met de stroming mee naar de kant, want dan kom je in de haveningang terecht en dat is enerzijds niet toegestaan, anderzijds gevaarlijk vanwege het scheepvaartverkeer. Het is deze keer goed afgelopen, maar laat het nogmaals een waarschuwing zijn om hier niet te duiken als de risico's onaanvaardbaar hoog zijn, zoals nu blijkbaar het geval was, maar blijkbaar niet onderkend was.